Sveriges leopardgeckoförening (SLGF) är en förening som vänder sig till dig som är intresserad av leopardgeckos. Du kanske är nybliven geckoägare, haft leopardgeckos i flera år eller är uppfödare?
SLGFs loga
SLGF är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till syfte att verka för en sund hållning och hållbar utveckling och uppfödning av leopardgeckos i Sverige. Föreningens mål är att utbyta kunskap och erfarenhet av leopardgeckos och att förmedla kunskap och information till föreningens medlemmar. SLGFs mål är också att förmedla kunskap och information till allmänheten.

Behovet av en specifik förening riktad mot leopardgeckos och dess ägare uppkom vid diskussioner på internetforumet Geckoforum. Det finns mycket okunskap och felaktiga skötselråd som cirkulerar och bildandet av en förening hoppas vi skall kunna stärka leopardgeckons ställning som husdjur och öka kunskapen om deras skötsel och behov.

Föreningen SLGF bildades formellt på ett styrelsemöte 2012-05-02 och är registrerat hos Skatteverket och innehar organisationsnummer. År 2018 är föreningen vilande, vi får se framöver.

SLGFs stadgar antogs på första styrelsemötet. Dessa går att ladda ner här nedan i PDF-format genom att klicka på bildsymbolen.
Hämta PDF