Här nedan hittar du en förteckning över de SLGF-medlemmar som är aktiva leopardgeckouppfödare. Att köpa en unge från en SLGF-uppfödare ger en trygghet för dig som köpare genom att du då vet att ungen fötts upp på ett bra sätt! Har du svårt att hitta det du söker så maila SLGF så försöker vi att förmedla kontakt med uppfödare.

UPPFÖDARE år 2018

 • ReptileSwe ~ Östergötland - Ungar till salu
 • Geckoleo ~ Bålsta - Vuxna till salu
 • Fyrfotingarnas Geckos ~ Stockholm - Vuxna till salu.
 • Oceanstar Geckos ~ Stockholm
 • Nightstar Geckos ~ Sundsvall
 • MiMi´s Reptiler ~ Uppsala
 • Jörgen Sondell ~ Umeå - Ungar och vuxna till salu
 • År 2018 är föreningen vilande utan medlemmar, där med ingen uppdaterad uppfödarlista .

  Som SLGF-medlem och uppfödare finns det uppfödarregler för alla att följa. Dessa regler ska efterföljas av alla medlemmar som föder upp leoaprdgeckoungar, detta oavsett antalet ungar som kläcks fram. Rätta er alltid efter reglerna och hjälp gärna till att upplysa andra säljare och köpare om vilka punkter som är bra att eftersträva.

  Uppfödarregler

  • All uppfödning och hållning av leopardgeckos måste följa befintliga djurrättslagar i Sverige.
  • Leopardgeckounge som säljs ska vid flytt från uppfödare väga minst 15 gram och får tidigast flytta vid 4 veckors ålder om vikten är uppnådd. Uppnådd vikten (15gram) är styrande för att ungen ska vara flyttklar.
  • Innan flytt till ny ägare ska leopardgeckon kunna ömsa självständigt och problemfritt.
  • Innan flytt till ny ägare ska leopardgeckon ha god aptit och äta utan hinder.
  • Vid försäljning ska leopardgeckon vara frisk och ha normal avföring.
  • Vid försäljning ska skötselråd (t.ex. SLGFs skötselråd) överlämnas till den nya ägaren.
  • Vid försäljning ska försäljningspapper/uppfödarbevis med uppgifter om leopardgeckon och uppfödaren medfölja ödlan. Använd gärna SLGFs mall.
  • Försäljningspapper/uppfödarbevis ska innehålla information om uppfödaren och det ska tydligt framgå geckons ålder, kön (om kön är fastställt), TS (= Temperature Sexed, inkubationstemperatur) och morph. Gärna även information om föräldrarna.
  • Om leopardgeckon har kläckts med en defekt eller utvecklat en defekt, ex kinktail, ska det framgå av försäljningspappret/uppfödarbeviset.
  • Föd inte upp fler ungar än du har plats att ta hand om, räkna med att ha plats för ungarna i ca ett år.
  • Ingen leopardgecko, unge eller vuxen, bör säljas för under 400kr/st. Prissättningen är en riktlinje för lägsta pris och priset är därifrån stigande utifrån morph och efterfrågan.
  • Samma regler gäller vid försäljning till butik som vid försäljning till privatperson.


  Reglerna uppdaterade 2014-08-24.

  Som uppfödare kan du som är SLGF-medlem i marknasföringssyfte skriva ut t.ex. "Uppfödning efter SLGFs riktlinjer" i annonser, på hemsida eller vid mässor. Vid önskemål om material så som uppfödarbevis och mallar, maila SLGF.


  Jag är uppfödare