Sidan är under uppbyggnad!

Leopardgeckos finns i många olika färger och utseenden, dessa kombinationern kallas morpher. Här på denna sidan hittar du grundläggande information om lite av de olika morpherna.


ABERRANT

Aberrant är en av de teckningsvarianter som finns. Teckningen är oregelbunden på ryggen, men svansen är bandad. Eller så kan svansen vara oregelbundet tecknad, men kroppen bandad. En variant kan vara att teckningen på ryggen är likt en cirkel, detta kallas då Circle back. Teckningen återfinns ofta hos normalfärgade och Mack Snow.
Aberrant

APTOR

Morphen APTOR är en leopardgecko som är Albino Patternless Tremper ORange. Det är en kombination av två recessiva anlag och en linjeavlad grundfärg. Morphen utvecklades av Ron Tremper år 2004. Från morphen APTOR har Tremper sedan utvecklat morphen RAPTOR.
APTOR

Baldy

Utseendet Baldy är när en Super Hypo leopardgecko inte har några prickar på huvudet. Baldy är ett linjeavlat utseende eller polygenetiskt. Detta innebär i att för att få fram bra Baldys så måste det två geckosarna med minst antal prickar på huvdet paras med varandra. Uppfödaren Gourmet Rodent var den som utvecklade Baldys.
Baldy

Banana Blizzard

En Banana Blizzard är en korsning av de två recessiva anlagen; Blizzard och Murphy Patternless. Många ägare och uppfödare uppger sina gulaktiga Blizzards för att vara Banana Blizzards, men det är ej korrekt. En äkta Banana Blizzard är en Murphy Paternless korsad med en Blizzard. Är man inte säker på morphens äkthet så måste testavel ske för att bevisa att båda anlagen finns då det är ytterst svårt att se om generna finns där.
Banana Blizzard

Bandad

Den vanligaste förekommande teckningen är den bandade. Leopardgeckon har som nykläckt jämna mörkare band över ryggen. Svansen är också bandad. I och med att ungen växer så spricker banden upp till prickar. Mängden prickar som återstår hos den vuxna individen kan variera kraftigt beroende på vilken morph geckon är. Hos vissa individer försvinner prickarna helt. Med tanke på att bandad är den ursrungliga grundteckningen så skriver man inte ut det. Står det inget om teckning eller morph så är geckon bandad.Teckningen är dominat och man bör därför vid avel försöka undvika bandade individer om man vill få fram teckningar som t.ex. jungle eller stripe.
Bandad

Bandit

Bandit är en linjeavlad morph som kännetecknas av att de har ett brett band över nosen. Morphen har också de senaste åren selektivt avlats för att minska antalet fläckar på huvudet vilket har resulterat i att många Bandits bara har 3 - 4 större svarta huvudmarkeringar. Morphen har stora mängd svart pigment och ofta kraftig teckning. Teckningarna Bold Stripe och Bold Jungle är vanliga mönster hos Bandits. Vid avel mellan Bandit och Bandit fås olika huvud- och kroppsmönster, det är inte säkert att alla avkommor får nosband. Endast ungar med fullt band över nosen bör betraktas som Bandits. De andra avkommorna som saknar nosbandet ska kallas för andra benämningar som t.ex. Bolds ( = Bold Bandit), Jungle, Bold Stripe eller Bold Jungle beroende på utseendet. Leopardgeckos som slumpvis visar nosbandet är inte Bandits, endast ungar från Bandit blodslinjer kan vara Bandits.
Bandit

Bell Albino

Morphen Bell Albino är en av de tre albinolinjerna som finns. Bell Albino (även kalald Florida Albino) upptäcktes av Mark Bell. En Bell Albino har ljust rosa ögon, vilket är den största synliga skillnaden från de två andra albinolinjerna. Kroppen kan ha brunaktiga prickar och ibland uppkommer det också lavenderfärgade partier. Oftast ser man Bell Albinos med starka kontraster.
Bell Albino

Blazing Blizzard

Blazing Blizzard är en moprh som uppkommer genom att man korsar en Blizzard med en av de tre albinolinjerna. Blazing Blizzard är med andra ord en dubbelt recessiv morph, Blizzard + en albinolinje. Till utseendet kan den ha en mer gulaktig kroppsfärg än en vanlig Blizzarde och den saknar de grå nyanserna som en Blizzard har. I och med att den har anlag från en albinolinje så får ögonen samma utseende som ögonen från respektive albinolinje. Det är ögonen som ger störst utseendemässiga skillnader hos Blazing Blizzard jämfört med Blizzard. Då det är en kombinationsmorph med Blizzard så kan Eclipse, Solid Eye och Snake Eye dyka upp även hos Blazing Blizzard. Vanligast är kombination med Tremper Albino och Rainwater Albino. Vilken albinolinje geckon har skrivs tyvärr inte alltid ut hos Blazing Blizzard. Att veta vilken albinolinje som en individ kommer ifrån är viktig inför vidare avelsarbete.
Blazing Blizzard

Blizzard

Morphen Blizzard är en ressesiv morph och upptäcktes 1995 av Jay Villa (Prehistoric Pets). Nykläckta är ungarna helt mönserlösa och grundfärgen varierar från vit, till gul, till djuplila. När leopardgeckon blir äldre förändrar de nyans, oftast inom sin grundfärg. De Blizzards som är mörkare lila marknadsförs oftast lie felaktig som Midnight Blizzards, men det verkar inte gå att styra det mörkare pigmentet hos Blizzards. De gulaktiga blir också oftast felaktigt benämnda, och kallas då Banana Blizzards. Banana Blizzards är en egen morph med annan genetik. Ett drag som slumpmässigt dyker upp hos Blizzards är Snake Eyes och Solid Eyes. Vad man vet i dagsläget så finns det inget genetiskt bakom Snake Eyes hos Blizzards. De flesta uppfödare får fram dessa ögon slumpmässigt i Blizzard aveln.
Blizzard

Bold Stripe

En Bold Stripe är en leopardgecko som har sitt fläckmönster placerat längs med sina sidor av kroppeb, och med ett brett band av grundfärg utan fläckar längs med ryggraden. Genetisktsett är Bold Stripen en linjeavlad morph, vissa hävdar dock att det är ett recessivt anlag. Vid utkorsningar av Bold Stripes till Normala har det visat sig att morphen är ett ofullständigt recessivt anlag, vilket innebär att morphens nedärvning varierar beroende på blodlinje. Linjeavlade och recessivt-avlade Bold Stripes anses för närvarande vara av samma genotyp.
Bold Stripe

BSHTC

... text kommer ...
Creamsicle

Carrot head

En Carrot head är en leopardgecko som kläcks med stark orange färg på huvudet och behåller denna färg när den växer.Carrot head utvecklades av Ron Tremper år 2002. Anlaget är likt Baldy ett linjeavlat eller polygenetiskt anlag. Utseendet ses framför allt hos Tremper albinos och Super Hypos.
Carrot head

Carrottail

Utseendet Carottail är när leopardgeckons svans till minst 15% är täckt av orange färg. Färgen ska gå från svansbasen ner mot svansspetsen och inte innehålla några prickar eller fläckar i annan färg. Carottail är ett linjeavlat anlag. Numera återfinns Carottail hos många olika morpher t.ex Albey´s Tangerine line och RAPTOR. Carottail är vanligt förekommande hos alla Tangerine och Hypo morpher och hos alla de tre albinolinjerna. Carottail skrivs i morphbeskrivningar ut som C eller CT längst bak i beskrivningen.
Carottail

Creamsicle

... text kommer ...
Creamsicle

Diablo Blanco

Morphen är en kombinationsmorph skapad av Ron Tremper år 2006. Diablo Blanco (DB) består av fyra olika recessiva anlag: Blizzard, Tremper Albino, Tremper Eclipse och Patternless Stripe. Med andra ord en komibination av riktigt vita Blazing Blizzard (av Tremper Albino-linjen) och RAPTOR. Genetiken bakom Diablo Blanco kan ge tre olika ögon varianter och två olika färgvarianter. Dessa två färgvarianter definieras enligt förljande: BLANCO = Blanco är genetiskt en patternless gecko med normalfärgade albinoögon. Den ska helst ha vitt huvud, vit kropp och svans. Vissa individer kan ha gulaktig färg på kroppen, vilket man avlar bort genom selektiv parning så att den gula färgtonen försvinner hos kommande generationer. DIABLO BLANCO = Diablo Blanco är genetiskt en patternless gecko med partiella eller fullständigt rödfärgade ögon. Liksom med morphen RAPTOR kan Snake Eye uppkomma och då blir det en Snake-eyed Diablo Blanco, där en eller båda ögon är 50% solid röd färg. Det blir avkommor också som har båda ögonen helt röda, dessa är de som kallas Diablo Blanco. Man kan få fram många olika morpher i arbetet med att utveckla och avla fram Diablo Blacos t.ex. Diablo Blancos (två solida röd ögon eller Snake Eyes), Blancos (albinoögon, het DB), Blazing Blizzards (het DB), Raptors (het DB) och Tremper albino (het DB).
Diablo Blanco

Dreamsickle

Dreamsickle är en kombinationsmorph med Enigmaanlag, där man parat morpherna RAPTOR och Mack Snow. Morphen utvecklades av A&M Geckos som har utvecklat flera andra Enigma-kombinationer. Till utseendet är Dreamsickle rosavit vid kläckning och har solida röda ögon. Morphen förbli mycket ljus i färgen hela livet.
Dreamsickle

Eclipse

Eclipse är ett ord för ett visst utseende hos ögat, där ögat är färgat och helt täckt. Eclipse finns i tre olika former som alla är obesläktade. Utseendet finns hos Macke Super Snows, Tremper Eclipse och Blizzards. Hos Mack Super Snow är ett av nyckelkaraktärsdragen just eclipseögat. Icke-albinovarianten är två solida svarta ögon, hos albinovarianten tenderar ögonen att variera från röd till djupt rubinröd. Tremper Eclipse ögat är solitt svart i icke-albinovarianten och rött till rubin rött i albino varianten. Tremper Eclipse är ett ressesivt anlag. Vid parning av två Tremper Eclipse med varandra kan både Eclipse och Snake Eyes uppkomma.Likaså om man parar två leopardgeckos med Snake Eye kan Eclipse uppkomma. Slumpmässigt ha Blizzard Eclipse visat sig hos Blizzards. Det verkar inte finnas något genetiska bakom Blizzard Eclipse. När man avlar två Blizzard Eclipses med varandra kan man få fram icke-eclipse lika väl som Snake Eyed Blizzard och Blizzard Eclipse.
Eclipse

Electric / Electric line

Morphen Electric är en Tangerine-linje utvecklad av Kelli Hammock (Hiss). Morphen är linjeavlad och äkta Electrics kan bara fås genom parning av två Electrics. Som nykläckta geckos visar ungarna en stor bredd av olika färger, med sin bas i orange och rödaktiga toner. Som vuxen bleknar intensiteten i frgerna, men samma bredd på färgnyanser brukar fortfarande kunna ses. Dagens Electric är till teckningen mycket lika Super Hypos, men med kraftigare intensitet i färgen. Att veta anlagen är helt avgörande för att veta om det är en Electric eller ej. Korsningar kan kallas Electric cross, men är ej äkta Electrics.
Electric

Ember

Ember skapades först av Garrick DeMeyer år 2007. Morphen har avlats fram genom att kombinera RATOR (Red-eyed Albino Patternless Tremper orange) med Tremper patternless Albino (TPA). Vilket i huvudsak ger en kombination av fyra recessiva anlag: Murphy patternless, Tremper Albino, Tremper Eclipse och patternless stripe. Utseendet blir en ljust gulaktig leopardgecko utan teckning med vit svans. Vissa kan visa mer eller mindre ljusgult vid svansroten med resten av svansen ska vara vit. Ögnen ska vara solida röda eller röda snake-eyes.
Bold Stripe

Emerald

... text kommer ...
Bold Stripe

Enigma

Morphen Enigma är en dominant moprh. Att den är dominant innebär att det endast behövs ett anlag/en förälder som är Enigma för attungarna ska kunna bli Enigma. Men även att morphen är "allt-eller-inget" kan man säga, en leopardgecko kan inte vara bärare av Enigma eller het Enigma. Antingen är geckon Enigma, eller inte, och då syns det redan när geckon kläcks. Som nykläckt är deras prickar samlade i snörre fläckar snarare än i band. Svansen är oftast helt vit, utan prickar. När Enigman växer kan det hända att prickigheten ökar och ibland blir de mer spräckliga med små små prickar. Det finns även vuxna Enigmor där prickarna helt har försvunnit. Parar man en Enigma med en annan morph så blir resultatet att 50% av ungarna blir Enigmas, men bära anlag från andra morphen. Enigma som paras med Enigma ger 100% Enigmas och är inget som rekomenderas med tanke på risken för Enigma syndrom. Det finns många kombinatoner med andra morpher och Enigma.
Enigma

Gem Snow

Gem Snow skapades av Jim Holler (Reptilian Gems) och är en typ av Snow. Likt andra Snow så kläcks ungen med en vit kropp med svart teckning. När de växer sedan så bryts teckningen upp i prickar. Gem Snow tros vara en dominant morph och vissa tror att det finn en "Super" eller homozygot form av morphen, men inget sådant är bevisat ännu.
Gem Snow

Giant

Morphen Giant utvecklades av Ron Tremper år 2000. Morphen är Co-dominant och ger formen normal, Giant eller Super Giant. De normala uttrycker inte dragen alls. Giant uttrycker egenskapen och är den heterozygota formen. Super Giants är den homozygota formen av morphen. Ron Tremper ursprungliga Giant var en Super Giant kallad Moose. Han blev jättestor och vägde som mest 156 gram. Han var inte tjock, utan kraftigt byggd. Moose var lång, ca 29cm från nos till svansspets. Det finns inga hinder för att avla Super Giants, Giants och normala med varandra. Vid avel med Giant och Giant finns det 25% chans att producera Normala, 25% för Super Giants, och 50% för Giants. När avel sker mellan Super Giant och Super Giant kommer avkomman att till 100% bli Super Giant. Normal till Super Giant kommer att producera 100% Giants. Avel mellan normal till Giant kommer att producera 50% Giants och 50% normala. För att veta vilken individ som blev vadär vilken form av morphen så måste man vänta till de har växt färdigt, om man inte avlar former som ger 100%-utslag. Super Giants kommer generellt stiga över 130 gram, medan Giants kommer att passera 100 gram. Dock är det inge Ginat enbart för att leopardgeckon passerar 100 gram i vikt, utan det är viktigt att veta bakgrunden och föräldrarnas morpher för att veta anlagen.
Giant

High Yellow

Higy Yellow är både en grundfärg och ett utseende kan man säga. Det är en leopardgecko där kroppen är täckt av en klart gul grundfärg och där prickarna är något reducerade i antal. Det är en av de första morpherna som kom och är ett linjeavlat utseende. Ett kriterie är att den nykläcka ungen ska ha klargul färg från födseln. Sedan när den växer ska färgen bestå och den ska fortsatt ha reducerat antal prickar och få prickar på benen. Det är vanligt att man ser lavender hos morphen High Yellow.
High Yellow

Hybino

Morphen Hybino är en sammansättning av orden Hypo+Albino. Det är en kombinationsmorph där man avlat Super Hypos med någon av de tre albino linjerna. Hybino är gul leopardgecko utan prickar med albinofärgade ögon. För att få fram Hybinos så krävs det avel i flera generationer, med start från en albino och en Super Hypo. Sedan får man linjeavla avkomman med albinoföräldern och då blir utslaget 50% albinos, några av dessa albinos kommer bli Hybinos.
Hybino

Hyper Melanistic

Hyper innebär ett förhöjt eller ökad mängd av något, i detta fall är det melanin eller den mörka pigmenteringen av ödlan. Leopardgeckos som är Hyper Melanistic har en mörkare grundfärg än andra leopardgeckos. Mörkare än normalfärgade. De är inte helt solida i sin färg utan mönster och prickar går att se. Helt svarta/mörka leopardgeckos klassas som enbart Melanisic likt morpherna Black Velvet och Black Pearl.
Hyoer melanistisk

Hypo / Hypomelanistic

Utseendebeskrivningen Hypo är en förkortning av Hypomelanistic. Morphen Hypo innebär att leopardgeckon har en reducerat kroppsmönster, minskad mängd melanin/svart färg synligt. För att vara en Hypo får leopardgeckon ha max 10st prickar på kroppen/ryggen och inga prickar på benen. Huvud och svans får vara normalt prickiga. Grundfärgen ska vara gul eller orange. Är kroppen helt utan prickar så klassas geckon som Super Hypo.
Hypo

Jungle

... text kommer ...
Jungle

Lavender

Lavender är en färg som leopardgeckos kan visa, färgen är en violett/lila färg på kroppen. Färgen kan kombineras med många olika morpher, färger och mönster. Lavender anses för närvarande vara ett polygenetiskt anlag, och linjeavlas därför. Färgen är svår att svår avla och förbättra. Det är många ungar som uppvisar färgen lavender som små när den svarta eller bruna teckningen spricker upp och bildar vuxenteckningen. Dock försvinner färgen oftast hos de flesta ungdjuren och är oftast helt försvunnen vid vuxen ålder, dessa individer är ej lavender. Endast individer som i vuxen ålder har kvar Lavender är riktiga bärare av anlaget. Där med är det svårt att säga om ungar är Lavender eller ej om man inte vet bakomliggande anlag.
Lavender

Mack Snow & Mack Super Snow

... text kommer ...
Mack Snow

Normalfärgad / Wildtype

... text kommer ...
Bold Stripe

Patternless / Murphy patternless

Ursprungligen producerades morphen av Pat Murphy 1991 som också gav den sitt namn. Murphy patternless är en leopardgecko som saknar allt mönster som vuxen. Som nykläckt kläcks de med en lätt färgad kropp med slumpmässiga mörkare, grå eller bruna markeringar på kroppen. Vid 10 månaders åder kommer markeringarna helt att ha bleknat bort och geckons grundfärg på kropp varierar mellan gult och en djuplila. Murphy patternless anlag är ett recessivt anlag: om en Murphy patternless korsas med en normalfärgad leopardgecko kommer alla ungarna att bli heterozygot (het) för Murphy patternless. Om ungarna sedan skulle paras med varandra, skulle det finnas en 25% chans att skapa morphen Murphy patternless. De övriga individerna efter syskoneparningen skulle vara poss. het Murphy patternless, men vilka som verkligen bär på anlaget vet man inte utan vidare avel. Det finns många kombinationer som avlats fram med denna morph. Lizard Lair har avlat Murphy Patternless med Mack Snow och skapar Mack Snow Murphy patternless. Morphen har även kombinerats med de tre albinolinjerna. En annan korsning är Murphy Paternless med Blizzard, vilket ger Banana Blizzard.
Bold Stripe

Phantom

... text kommer ...
Bold Stripe

RAPTOR

... text kommer ...
Bold Stripe

Snowglow

... text kommer ...
Bold Stripe

Stripe

... text kommer ...
Bold Stripe

Super Hypo

... text kommer ...
Bold Stripe

Super Tangelo

... text kommer ...
Bold Stripe

Tremper Albino

Morphen Tremper Albino är en av de tre albinolinjerna (Tremper, Rainwater och Bell) och upptäcktes först. Detta skedde år 1996 av Ron Tremper. Morphen är en recessiv morph. Individer som synligt visar morphen Tremper Albino är homozygota individer. Individer som inte till utseendet visar Tremper Albino men bär anlag för morphen är heterozygota (het.) individer. Detta innebär att om man parar en Tremper albino (homozygot) med en dominant morph som inte bär albinoanlag så kommer inte individerna bli Tremper albino, men all avkomma blir heterozygota (het.) för Tremper Albino. Det som särskiljer albinolinjerna från andra morpher är avsaknaden av svarta pigment (melanin). Morphen Tremper Albinon har silverfärgade ögon med röda ådror och kan variera i sin grundfärg på kroppen från nyanser av brunt, ljusgul, orange till rosaaktigt. Eftersom att Tremper Albinon var den första morphen utan svart pigment som upptäcktes så har den varit mycket förekommande när man tagit fram nya morpher (ex Diablo Blanco och RAPTOR). Albinoindivider kan vara något mer ljuskänsliga än andra leopardgeckos från icke-albino linjer, speciellt ungar brukar de första månaderna kisa och vara extra ljuskänsliga.
Bold Stripe

White & Yellow (W/Y)

... text kommer ...
Bold Stripe

Fortsättning följer... :-)


Har du en leopardgecko med någon ovanlig morph eller en fin bild på en normalfärgad gecko? Då får du gärna bidra med en bra helkroppsbild till vårat Morphgalleri. Bilden ska vara helkroppsbild och vi vill att bakgrunden ska vara neutral och ljus, t.ex. vit eller ljusgrå. Maila gärna SLGF!

Nyx - MSS stripe.